JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju


Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - CLLD

Podpora za izvajanje operacija v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, ki uresničujejo cilje in potrebe lokalnega okolja, po pristopu od spodaj navzgor.